365041

French, English, Swedish
Travel and Leisure  Sports and Recreation  Health and Fitness  Fashion and Beauty  Business and Marketing 

Public articles by 365041

Vikten av unika artiklar

När du skriver en artikel som ska visas på internet, är det av stor betydelse att det innehåll du producerar är unikt material som inte är plagierat och som istället bedyrar ny information. Naturligtvis hämtar vi alla inspiration från olika källor när vi skriver texter eller artiklar, men det är viktigt att orden härstammar från författarens huvud och att det finns goda skäl att tro att skribenten är väl insatt... Read More

Funny vs Serious Product Descriptions

There is no secret that a well-written product description can take your business to higher levels. While most costumers have a first glance at the product image there is no doubt that an injection of creativity when describing the product´s benefits, is highly recommended to increase sales. An epic description can determine whether a costumer will come to the decision of buying or just continuing skimming the page. Before finalizing your... Read More