692280

English, Danish
Travel and Leisure  Food and Drink  Computers and Technology  Business and Marketing 

Public articles by 692280

Hvad gør en produktbeskrivelse god?

Er produktet til private, eller virksomhedsbrug? Når man arbejder med produkter – det være sig i en indledende fase, eller med komplette, færdige produkter der er klar til markedsføring og afsætning på et marked, er der en hel del overvejelser som man skal gøre sig. De fleste af disse overvejelser er egentlig ikke svære, da det er konkrete love og reguleringer i markedsføringsloven der skal overholdes. Hvis man arbejder... Read More