857850

English, Czech
Travel and Leisure  Sports and Recreation  Medical  Home and Family  Health and Fitness  Food and Drink  Finance and Insurance  Fashion and Beauty  Computers and Technology  Casino and Betting  Business and Marketing 

Public articles by 857850

Výběr profi bloggera

Dobrého bloggera/bloggerku můžete rozpoznat hned podle pár základních bodů. Ty sice nejsou úplně směrodatné, ale alespoň trochu vám mohou pomoci při posuzování, zda daný blogger stojí za povšimnutí, či nikoliv. Spisovný jazyk Určitě nikdo z nás si nechce číst text plný gramatických chyb. A jinak tomu není ani u blogu. Pokud autor blogu dobře ovládá spisovnou češtinu, umí používat vhodné obraty, obrazná pojmenování a další, tak už to ze začátku naznačuje, že... Read More