Chatmoster

Swedish
Medical  Home and Family  Computers and Technology  I love reading and writing. Ever since I was about 5 years old I`ve read countless numbers of books. Often fiction but also novels and other types of books. First years of school I finished the textbook first of all wich led to me sitting in the hallway reading or writing my own novels. Later I realized that I was pretty good at Swedish grammar and understanding complex texts, but unfortunately I dropped out of highschool. I continued writing and reading though because that is what I absolutely love doing most of my free time. I came across the Weludo-website by coincidence and now after reading about weludo I feel like helping others with texting and translation.

Public articles by Chatmoster

En bra skribent

En bra artikelskribent är någon som fångar läsarens intresse,som skriver korrekt och har en bra inledning och bra slut. En artikel bör inte vara för lång och inte heller innehålla några stavfel. Det är roligt och givande att läsa artiklar där skribenten själv har erfarenhet av området eller gjort en bra research om det. Om det finns bilder relaterade till artikeln är det lättare att fånga läsaren. En bra skribent... Read More