LanguageEngineer

Swedish, English
Travel and Leisure  Sports and Recreation  Medical  Home and Family  Health and Fitness  Food and Drink  Finance and Insurance  Fashion and Beauty  Computers and Technology  Business and Marketing  Swedish engineer writing and correcting articles in Swedish and English. Multilingual and translates from English, French, Danish and Norwegian to Swedish.

Interests and knowledge: Engineering, technical texts, science, chemistry, physics, industry and environment.

Also writes about family, fitness, health, food, finance, investing and travel.

Public articles by LanguageEngineer

What makes people come back to your blog

Today, the blogosphere as well as other social media, is very competitive. There is a vast amount of information available and to attract readers, a blog needs several factors to be successful, with regards to form as well as content. A passionate blogger A blogger needs to be interested and engaged in the topic he or she writes about. Passion for a subject will catch the readers’ attention and the author’s enthusiasm... Read More

Se till att dålig grammatik inte förstör affärerna

Kommunikation, både muntlig och skriftlig, är otroligt viktigt i de flesta sammanhang, men kanske särskilt i affärssammanhang. Vissa juridiska och ekonomiska dokument är enormt viktiga och där gäller det att språk, ordval och grammatik är korrekt eftersom det ibland gäller detaljtolkningar av formuleringar i avtalsparagrafer. Är avtalet luddigt skrivet eller om det kan feltolkas så kan det kosta en hel del om det kommer till rättssak. Oftast behöver man i den... Read More