SigridAB

Swedish
Travel and Leisure  Home and Family  Food and Drink  Business and Marketing 

Public articles by SigridAB

Kategoribeskrivningar hjälper besökaren att hitta rätt

På en större webbsida fyller kategoribeskrivningar en viktig funktion för att hjälpa besökaren att navigera på webbplatsen och fort hitta det som eftersöks. Ett kommersiellt företag bör därför ta vara på möjligheten som kategoribeskrivningarna erbjuder. För besökaren är det i många fall inte glasklart vilka produkter som hör till vilken kategori. Företaget som erbjuder produkterna tänker ofta annorlunda än kunderna när det gäller kategorisering, vilket kan skapa svårigheter och missförstånd.... Read More