Outsourcing av företagets bokföring?

Låt oss säga att du som företagare har en blomsterhandel, och att du där arbetar med det du älskar, det vill säga blommor och allt som hör därtill. Inom detta område är din kunskap bred och du kan det mesta som har med blommor och växter att göra. När det sedan kommer till det administrativa, det vill säga ekonomin så har du inte tillräckligt med kunskap för att kunna veta om du kan göra det ena eller det andra inom ditt företag. Du har inte tillräckligt med kunskap inom löneområdet, mervärdesskatteområdet, deklarationer, bokföring och så vidare. Det kostar på att vara á jour inom bokföringsområdet och det som har att göra med lagar, skatter och regler. Ska du anställa någon till inom företaget som bara tar hand om det ekonomiska eller ska du outsourca den delen till en redovisningsbyrå? Vad blir mest fördelaktigt för dig, att köpa tjänsten eller anställa ytterligare personal?

Hur ska man egentligen ställa sig till den frågan? Ska företaget sköta sin ekonomi och bokföring på egen hand eller ska man outsourca den delen till en specialist på området? Funderingarna kan bli många. Vad är fördelarna och vad är nackdelarna med outsourcing? Vi ska försöka klargöra detta här nedan.

Fördelar med outsourcing

  • Man får tillgång till någon som har kunskap inom området
  • Företaget eller konsulten man outsourcar till har kunskap inom ekonomiska frågor och kan ofta komma med tips om effektivisering
  • Outsourcing är oftast billigare än att anställa någon
  • Man slipper att på egen hand sköta kontakten med myndigheter
  • Man kan ägna sig åt det man är bra på

Nackdelar med outsourcing

  • Man tvingas lita på en tredje part
  • Man lär sig ej att bokföra på egen hand
  • Det kan vara jobbigt att hitta någon man litar på
  • Om bokföringen i fråga inte är särskilt omfattande kan det vara billigare att göra det själv

Efter detta resonemang, så kan man säga att outsourcing är ett bra alternativ till företagaren. Man ska helt enkelt göra det man är bra på. I det här fallet är det blommor man är bra på och inte ekonomi.