Sanat ovat onnistuneen markkinointikampanjan ydin

Mistä erottaa ammatilaisen ja harrastelijan? Ammattilainen ymmärtää tehokkaasti ja ajallaan tehdyn laadukkaan työn arvon. Vaikka harrastelijapohjaltakin voi tuottaa korkeatasoisia tuloksia, järkevä ammattilainen uskaltaa ulkoistaa erityisosaamista vaativat tehtävät osaaville asiantuntijoille. Tämä vapauttaa yrityksen muut osaajat tekemään sitä mitä he parhaiten tekevät mahdollistaen tehokkaan tuotannon jatkamisen ilman ylimääräisiä paineita. Valitsemalla sopivat sanat, pätevän koulutuspohjan omaava ammattikirjoittaja luo vaivattomasti yritykselle tai tuotteelle juuri oikealaisen imagon. Olipa kyse sitten tuotteen tai yrityksen brändäämisestä, sisällöntuotannosta... Read More

Mitä on sisältömarkkinointi?

Perinteinen markkinointi menettää jatkuvasti sijaansa sisältömarkkinoinnille, joka onkin menestyville yrityksille nykypäivää - ja tulevaisuus. Miksi? Koska se yksinkertaisesti toimii paremmin ja tuo enemmän hyötyjä. Sisältömarkkinointiin luottavat niin suuret kansainväliset konsernit kuin pienet yhden henkilön toiminimetkin. Sen sijaan, että yritykset vain tyrkyttäisivät palvelujaan, ne houkuttelevatkin potentiaalisia asiakkaitaan tarjoten heille arvokasta sisältöä ilmaiseksi. Tämä on yleensä tietoisesti tehty strateginen valinta. Kun asiakkaat kokevat saavansa tärkeää tietoa, he voivat kiinnostua myös yrityksen maksullisista palveluista... Read More

Opas hyvän jutun kirjoittamiseen

Nykyaikana, internetin tietotulvan aikakaudella, ihmisten keskittymiskyky on heikentynyt. Lukija tekee lyhyessä hetkessä päätöksen siitä, onko teksti lukemisen arvoinen. Nopeatempoinen selailu on johtanut siihen, että ihmiset silmäilevät tekstejä vikkelästi läpi ja keskittyvät kaikista tärkeimpiin avainkohtiin. Kirjoittajan onkin mietittävä, miten saavuttaa ja ylläpitää lukijan huomio. Lukijan mielenkiinnon ylläpitämisessä on olemassa tiettyjä keinoja, jotka on hyvä ottaa huomioon tekstiä tuotettaessa. Lukijan huomio saavutetaan mielenkiintoisella aihevalinnalla, selkeällä tekstin asettelulla ja helppolukuisella kirjoitusasulla. Otsikko... Read More

Kirjoittaminen verkkoon ja painoon, onko eroa?

Verkkoon ja painomediaan kirjoittaminen ovat periaatteessa sama taito, mutta niiden tuotoksen välillä on selviä eroja. Molemmissa tarkoituksena on kirjoittaa lukijalle ymmärrettävää ja yksiselitteistä tekstiä. Ajatusten pitää siirtyä mahdollisimman selvinä ja terävinä kirjoittajan sormilta lukijan mieleen. Tekstin lukeminen verkosta poikkeaa kuitenkin suuresti normaalista, painetun tekstin lukemisesta. Verkkotekstejä selaillaan silmäillen: tätä voisi verrata sanomalehden lukemiseen vain silmäilemällä pikaisesti otsikot. Niinpä verkkotekstiä kirjoittavan tulee pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen ja lukijan 'koukuttavaan' kirjoitusasuun. 1. Tekstin rakenne... Read More

Sisältömarkkinointi (engl. content marketing) on markkinoinnin keino, jonka avulla potentiaalisille asiakkaille tuotetaan ja levitetään sen arvostamaa lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Sisältömarkkinoinnin, kuten kaiken muunkin markkinoinnin ideana on luoda uusia asiakkaita sekä sitouttaa jo olemassa olevia kuluttamaan tuotteeseen tai palveluun enemmän. Näin ollen sisältömarkkinoinnin perusidea on tuottaa juurikin sellaista sisältöä, josta maksavat asiakkaat haluavat maksaa. Sisältömarkkinointia toteutetaan mm. sosiaalisen median eri kanavissa, kuten Facebookissa sekä internetin sivustoilla, kuten tavallisilla kotisivuilla tai blogeissa.... Read More

Näin varmistat, että sivustosi löytyy

Kun potentiaalinen asiakas etsii sopivaa kohdetta seuraavalle ostokselleen, hän todennäköisesti etsii sen hakukoneen kautta. Oikein tehty hakukoneoptimointi varmistaa, että juuri sinun sivustosi tulee hänelle vastaan ensimmäisten joukossa. Tässä kiireisessä maailmassa harvalla on aikaa selata hakutuloksia ensimmäistä sivua pidemmälle. Ensimmäinen ja tärkein kohde optimoinnille ovat sivustolla esiintyvät otsikot ja avainsanat. Otsikoiden tulee olla lyhyitä ja kuvaavia, jotta niiden sisältö ymmärretään. Väliotsikoiden käyttö parantaa mahdollisuuksia sille, että uusia sivustoja etsivät botit yhdistävät sivuston... Read More

Miten kirjoittaa tuoteteksti, joka myy?

Erinomainen tapa lisätä verkkokaupalle hakukonenäkyvyyttä, on kirjoittaa kattavia tuotetekstejä. Mahdollinen ostaja hakee tuotetta avainsanoilla ja valitsee useimmiten hakukoneen ensimmäisen ehdotuksen. Verkkokaupan tulee pyrkiä näkymään ensimmäisten joukossa lisätäkseen tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Pitkänkin tekstin täytyy olla järkevä ja sisältää sanoja, joilla asiakkaat hakevat kyseistä tuotetta. Tekstin tulee olla kieliopin mukaista. Kukaan ei halua lukea pitkää tekstiä pilkkuvirheillä. Kappaleet kannattaa otsikoida väliotsikoin, jotka sisältää haettuja avainsanoja. Hakukoneet ei löydä avainsanoja, joissa... Read More

Luovien tuotteiden laadun arviointi on tunnetusti tunnepohjaista ja vaikeasti mitattavaa. Myös tekstit ovat luovia tuotteita. Jos tekstin tavoitteena on edistää myyntiä ja houkutella huomiota, arviointi on kuitenkin hieman helpompaa, koska päämäärä on selvä. Kannattaa pyrkiä sellaisten piirteiden hahmottamiseen, jotka edistävät näitä päämääriä. Piirteet koskevat niin kirjoittajaa itseään kuin itse tekstiäkin. Tekstin koostamiseen ja kielioppiin liittyvät kysymykset jätetään tässä vähemmälle huomiolle. On itsestään selvää että näiden tulisi olla kohdallaan. Keskitytään olennaiseen: onko... Read More

Bloggaus on taitolaji – Mitä hyvältä blogikirjoittajalta vaaditaan?

Digimaailmassa blogeja on pilvin pimein, ja nykypäivänä käytännössä kuka tahansa voi ryhtyä bloggaajaksi. Blogin perustaminen on helppoa ja nopeaa, eikä blogeissa julkaistaville teksteille ole mitään yleisiä vaatimuksia tai standardeja. Vaikka blogia voi kirjoittaa kuka tahansa, menestyvän blogin luominen on taitolaji. Tässä artikkelissa kerromme, mistä hyvän blogikirjoittajan voi tunnistaa. Miten blogien menestystä mitataan? Blogien, kuten käytännössä kaikkien verkkotekstien, menestystä mitataan kävijämäärän mukaan. Mitä enemmän vierailijoita blogissa on, sitä suositumpi se on ja... Read More

Hyvien tuoteselosteiden merkitys

Hyvän tuoteselosteen merkitystä ei tule koskaan vähätellä tai aliarvioida. Elämäni aikana olen useaan otteeseen törmännyt tuotteeseen, jonka valmistajayrityksen henkilöstössä ei selvästikään olla ymmärretty tätä mielestäni yksiselitteistä tosiasiaa. Usein kuulee sanottavan, ettei mielipiteistä voi kiistellä, mutta tuoteselosteista puhuttaessa en ole valmis myöntämään, että yllämainittu olisi mitään muuta kuin pelkkää faktaa. Tuotteet, joissa olen nähnyt mielestäni puutteellisia merkintöjä, eivät rajoitu vain yhteen tuoteperheeseen saatika valmistajaan vaan ne edustavat monenkirjavaa joukkoa molemmassa mainitussa... Read More