Näin varmistat, että sivustosi löytyy

Kun potentiaalinen asiakas etsii sopivaa kohdetta seuraavalle ostokselleen, hän todennäköisesti etsii sen hakukoneen kautta. Oikein tehty hakukoneoptimointi varmistaa, että juuri sinun sivustosi tulee hänelle vastaan ensimmäisten joukossa. Tässä kiireisessä maailmassa harvalla on aikaa selata hakutuloksia ensimmäistä sivua pidemmälle.

Ensimmäinen ja tärkein kohde optimoinnille ovat sivustolla esiintyvät otsikot ja avainsanat. Otsikoiden tulee olla lyhyitä ja kuvaavia, jotta niiden sisältö ymmärretään. Väliotsikoiden käyttö parantaa mahdollisuuksia sille, että uusia sivustoja etsivät botit yhdistävät sivuston toivottuihin asioihin. Jos sivusto käsittelee kenkiä, on toivottavaa, että se löytyy haettaessa sanoilla kenkä, saappaat, lenkkarit ja jalkineet. Mitä useammin tietty sana esiintyy sivuston tekstissä, sitä vahvemmin botit ymmärtävät sivuston käsittelevän kyseistä aihetta. - tietyissä määrin. Hakukoneet voivat rankaista liiallisesta avainsanojen käytöstä. Tätä kutsutaan ylioptimoinniksi.

Sivuston koodiin voi sisällyttää monia löydettävyyttä parantavia osia. Tärkein näistä on title-elementti, jossa sivun sisältö määritellään lyhyesti. Tämän elementin on hyvä olla erilainen joka sivulla. Hakukoneessa elementin sisältö näkyy klikattavan linkin alla, sivun kuvauksena. Jos sivustolla on kuvia, niiden yhteyteen kannattaa liittää alt-attribuutti, joka kertoo hakukoneelle - ja myös sokeille - kuvan sisällön.

Sivustolla on myös monia muita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat hakukoneoptimointiin. Sivuston ikä lisää sen luotettavuutta, mutta jos sivuston omistajatiedot vaihtuvat äkisti, tämä luottamus nollautuu. Sivuston sisällöstä esimerkiksi mainosten, lainatun ja toistuvan sisällön määrä vaikuttaa negatiivisesti. Osoitteella on myös jonkin verran merkitystä, etenkin jos haluttu avainsana esiintyy siinä. Sivuston sijoitus hakukoneissa voi laskea myös hitaan yhteyden ja pitkän toimimattomuuden takia.

Nykyään yhä tärkeämmäksi luokiteltava keino optimoida hakutuloksia on hankkia mahdollisimman paljon linkkejä, jotka johtavat kyseiselle sivustolle. Keinoja siihen ovat esimerkiksi linkkipyydykset jotka saavat ihmisiä linkittämään sivustoasi, linkityksen pyytäminen yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta, omalle sivustolle linkittäminen toiselta sivustolta ja vaikkapa ilmaisten tuotteiden tai palveluiden tarjoaminen bloggaajille. On syytä ottaa huomioon, millainen sivustolle johtava linkki on: jos linkitetty sana on "kenkä", se tukee kenkäsivuston kokonaisuutta, kun taas täysin aiheeseen kuulumaton sana ei tuo lisää painoarvoa sisällölle. Hakukoneet voivat rankaista ylioptimoinnista myös linkkien kohdalla, jos monien linkkien ankkurisana on täysin identtinen.

Näitä vinkkejä soveltamalla pääsee alkuun hakukoneoptimoinnissa, mutta kaikessa tulee muistaa kohtuus: hakukoneet ovat hyvin herkkiä tiputtamaan sivuston sijoitusta ylioptimoinnin takia.