Výběr profi bloggera

Dobrého bloggera/bloggerku můžete rozpoznat hned podle pár základních bodů. Ty sice nejsou úplně směrodatné, ale alespoň trochu vám mohou pomoci při posuzování, zda daný blogger stojí za povšimnutí, či nikoliv. Spisovný jazyk Určitě nikdo z nás si nechce číst text plný gramatických chyb. A jinak tomu není ani u blogu. Pokud autor blogu dobře ovládá spisovnou češtinu, umí používat vhodné obraty, obrazná pojmenování a další, tak už to ze začátku naznačuje, že... Read More

Jak poznat, zda je někdo dobrým autorem článků

Rozpoznat dobrého autora článků od špatného není zase až tak složité. Těžší však je rozpoznat toho opravdu dobrého. Dobrý autor především zná svoji cenu, to však není jediným ukazatelem – popravdě cena samotná nedokáže zaručit kvalitu dodaných textů. Jak poznat dobrého autora článků * Nechává si na dodání textů záměrně čas navíc pro korekturu * Umí a správně používá citace zdrojů * Strukturuje text pro lepší čitelnost a orientaci * Zapracuje úvod i závěr * Čerpá... Read More