Jak poznat, zda je někdo dobrým autorem článků

Rozpoznat dobrého autora článků od špatného není zase až tak složité. Těžší však je rozpoznat toho opravdu dobrého. Dobrý autor především zná svoji cenu, to však není jediným ukazatelem – popravdě cena samotná nedokáže zaručit kvalitu dodaných textů.

Jak poznat dobrého autora článků

  • Nechává si na dodání textů záměrně čas navíc pro korekturu
  • Umí a správně používá citace zdrojů
  • Strukturuje text pro lepší čitelnost a orientaci
  • Zapracuje úvod i závěr
  • Čerpá z odborné literatury
  • Nejde s cenou za jeden článek pod 500 Kč

Dobrý textař, ať už je to reklamní copywriter nebo autor článků, se nehledá lehce. Zpravidla je třeba si nejdříve připravit adekvátní požadavky a očekávání. Není od věci si připravit jeden nebo více ukázkových článků aby adepti měli možnost srovnání jejich úrovně psaní s požadovanou úrovní a stylem. S předem připravenými požadavky se dobrý autor článků hledá mnohem lépe a sám ocení, pokud se k němu bude přistupovat profesionálním způsobem.

Není rovněž od věci pokusit se najít vhodného autora jednoduše metodou terénního průzkumu. Metoda spočívá ve vyhledání článků, které perfektně splňují stanovené požadavky na kvalitu. Poté už stačí jen autora kontaktovat a nabídnout mu spolupráci. K vytvoření požadavků a výběru dobrých autorů se dá přizvat jeden ověřený profesionální autor, který s vypracováním a doporučením kvalitních autorů pomůže.

Čeho se při hledání dobrého autora článků vyvarovat?

  • Je třeba se především vyhnout levné pracovní síle
  • Nehledat na tržištích, kde převažuje nižší kvalita poskytovaných služeb
  • Hledat bez jasně stanovených požadavků

Výhodou specializovaných řešení jako MeritCrowd je, že úroveň autorů je testována a existuje zde možnost přesně definovat a monitorovat splnění požadavků na článek. A co víc, každý článek může procházet kontrolou nezávislou na samotném autorovi článku. Výstupem takové spolupráce je kvalitní článek a možnost dlouhodobé spolupráce na realizaci obsahu s jistotou, že kvalita zůstane zachována, přičemž vyšší počet dostupných freelancerů zajistí, že mohou být v krátkém čase realizovány i objemnější kontrakty.