Sisältömarkknoinnin idea pähkinänkuoressa

Sisältömarkkinointi (engl. content marketing) on markkinoinnin keino, jonka avulla potentiaalisille asiakkaille tuotetaan ja levitetään sen arvostamaa lisäarvoa tuottavaa sisältöä. Sisältömarkkinoinnin, kuten kaiken muunkin markkinoinnin ideana on luoda uusia asiakkaita sekä sitouttaa jo olemassa olevia kuluttamaan tuotteeseen tai palveluun enemmän. Näin ollen sisältömarkkinoinnin perusidea on tuottaa juurikin sellaista sisältöä, josta maksavat asiakkaat haluavat maksaa.

Sisältömarkkinointia toteutetaan mm. sosiaalisen median eri kanavissa, kuten Facebookissa sekä internetin sivustoilla, kuten tavallisilla kotisivuilla tai blogeissa. Sisältöä ei pidä ymmärtää liian suppeana, sillä sisällöksi katsotaan myös tavallisen tekstin myötä niin podcastit kuin äänikirjatkin. Yleisenä ohjeena onkin olla siellä missä asiakkaasikin ovat.

Sisältömarkkinointi eroaa tavallisesta mainonnasta ollen esikuvaansa huomattavasti paljon enemmän asiantuntevampaa kanssakäymistä. Tavallinen mainonta keskittyy vain kampanjoimaan tuotetta tai palvelua, missä sisältömarkkinointi huomioi asiakkaan mieltymykset, jolloin niistä tulee markkinoinnin kehykset.

Sisältömarkkinointi hyödyttää sitä tekevää tavallista markkinointia enemmän, koska se kerää jatkuvaa dataa asiakkaistaan, jolloin se pystyy kohdentamaan sekä vastaamaan asiakkaansa tarpeisiin huomattavasti tavallista markkinointia paremmin. Sisältömarkkinointia voi alkaa rakentamaan sen jälkeen, kun potentiaalinen asiakas on ensin löytänyt itse markkinoijan verkosta.

Markkinoinnin kirjava kenttä pitää sisällään useita eri keinoja aina suoramarkkinoinnista lehdistötiedotteen laatimiseen.

Sisältömarkkinointi onkin oiva lisä yritykselle alati kasvavan ja ilmettään muuttavan markkinoinnin kentässä. Tavallinen ja kohdistettu markkinointi löytää asiakkaat, jonka jälkeen sisältömarkkinointi sitouttaa potentiaaliset prospektit sekä palvelee henkilökohtaisesti heidän tarpeitaan. Tämän vuoksi sisältömarkkinointi on kannattava lisä markkinointiin yritysnäkökulmasta.

Sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä työtä, sillä sen tulokset eivät näy yhdessä yössä. Kuitenkin hyvin toteutettu sisältömarkkinointi onnistuessaan kasvattaa niin brändin tunnettuutta kuin sen näkyvyyttä internetissä. Kaiken taustalla on sisältö, joka on asiakkaita hyödyttävää ja antaa aidosti ratkaisuja heidän tarpeisiinsa sekä vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin.

Hyvä sisältömarkkinointi pitää sisällään seuraavia elementtejä. Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi ei sisällä tuotesijoittelua tai natiivimainontaa. Mallikkaasti toteutettuna se kokoaa ja ymmärtää omaa yleisöään. Se on myös aina strategista, mitattua sekä tavoitteellista. Sisällön on oltava niin hyvää, että sen levittäjät haluavat puhtaasti jakaa sitä eteenpäin omissa verkostoissaan.