Opas hyvän jutun kirjoittamiseen

Nykyaikana, internetin tietotulvan aikakaudella, ihmisten keskittymiskyky on heikentynyt. Lukija tekee lyhyessä hetkessä päätöksen siitä, onko teksti lukemisen arvoinen. Nopeatempoinen selailu on johtanut siihen, että ihmiset silmäilevät tekstejä vikkelästi läpi ja keskittyvät kaikista tärkeimpiin avainkohtiin. Kirjoittajan onkin mietittävä, miten saavuttaa ja ylläpitää lukijan huomio. Lukijan mielenkiinnon ylläpitämisessä on olemassa tiettyjä keinoja, jotka on hyvä ottaa huomioon tekstiä tuotettaessa. Lukijan huomio saavutetaan mielenkiintoisella aihevalinnalla, selkeällä tekstin asettelulla ja helppolukuisella kirjoitusasulla.

Otsikko ja aloitus

Ensimmäisenä lukija näkee otsikon, joten sen on oltava kiinnostava ja kerrottava lukijalle, mistä tekstissä on kyse. Useimmat lukijat tarttuvat ensin otsikkoon, sitten vasta itse tekstiin. Otsikon jälkeen kirjoittajan tulisi kirjoittaa tekstiinsä vahva aloitus. Mitä enemmän lukija samaistuu aloitukseen tai pitää sen sisältöä itselleen hyödyllisenä, sitä todennäköisemmin hän lukee koko tekstin.

Lukijan huomioiminen

Itse tekstin on puhuteltavat suoraan lukijakuntaa. On pidettävä mielessä, että kirjoittaja ei kirjoita lukijalle, vaan keskustelee häneen kanssaan tekstinsä kautta. Kun lukija tuntee olonsa huomioiduksi tekstiä lukiessaan, hän todennäköisesti jatkaa lukemista muutamaa ensimmäistä lausetta pidemmälle. Tekstilajista riippuen lukija todennäköisesti pitää parempana vivahteikasta, tunteita herättävää ja hauskaa tekstiä kuin jäykkää asiakieltä. Havainnollistava kirjoittaminen tuo tekstiin elämänmakua ja persoonallisuutta, joka puree lukijoihin. Tekstin loppuosa on myös kirjoitettava harkiten. Viimeistään tekstin lopussa lukijan tulisi tietää, mistä tekstissä on kyse ja mikä tarkoitusperä kirjoittajalla on ollut tekstin tuottamisessa ja julkaisemisessa.

Selkeän esitystavan merkitys

Selkeä esitystapa ei kuormita lukijaa liikaa, vaan jäsentää kirjoitusta lukijan hyväksi. Lukija, joka silmäilee tekstin läpi pääpiirteittäin voi löytää hyvin jäsennetystä tekstistä itseään kiinnostavan avainkohdan ja sen myötä päättää lukea koko tekstin läpi. Erityisesti internettiin kirjoitetussa tekstissä tärkeintä on helppo luettavuus ja ytimekkyys. Liian pitkät, jaarittelevat ja moniselitteiset tekstit eivät välttämättä tule luetuiksi. Tekstissä on oltava asiaa ja turhan täytteen voi huoletta editoida pois julkaistavasta versiosta. Lukijoistaan kiinnostunut kirjoittaja ei käytä oikoteitä tai harhaile kirjoituksessaan. Hän panostaa laatuun, koska hän kunnioittaa lukijaansa ja haluaa tämän palaavan muiden kirjoituksiensa pariin myös tulevaisuudessa.