Att skriva för webben jämte att skriva för tryck

När man skriver webbinnehåll jämfört med när man skriver för tryck är det några saker som skiljer sig åt, på samma sätt som att det finns en del saker som är viktiga för båda.

Ett exempel på något som är viktigt för båda är att det visuella, första intrycket är extremt viktigt för att locka till läsande, så som färg, font och textstorlek. Det skall även vara lättläst, samt utformat på ett sådant sätt att det inte blir fråga om missförstånd eller konstiga formuleringar.

En text måste snabbt kunna fånga intresset hos den som läser, man märker fort som läsare om texten känns långrandig och trist, som författare har du inte många meningar på dig för att fånga intresset hos din tilltänkta målgrupp.

Beroende på vilken sorts text det handlar om så skall naturligtvis texten anpassas till en webbsida så att det ser snyggt och prydligt ut, en text som har ojämna rader, mellanrum där det inte skall finnas och indrag huller om buller kommer att vara extremt jobbigt för ögat att läsa, på samma sätt som att man inte skulle orka läsa en tidning där raderna hoppar av och an.

På webben kan man använda ett mer lekfullt och dynamiskt sätt i och med att innehållet är digitalt, och en text kan fungera som ett bra reklammedium med rörligt innehåll. Rörelse fångar lättare intresset och nyfikenheten hos en läsare, medan det i tryck är viktigt att i reklamsammanhang kunna använda sig av färg och form för att locka till sig uppmärksamhet.

Naturligtvis måste text (speciellt i annonssammanhang) överensstämma med innehållet. En annons för rakapparater för män som använder sig av exempelvis kursiva, "krusidull-bokstäver" och typiska färger som man vanligtvis associerar med "kvinnlighet" gör att annonsen känns missriktad och kommer troligtvis inte att locka till sig den tilltänkta målgruppens uppmärksamhet.

På en blogg är det viktigt att texter som är samarbeten och annonser känns naturlig och äkta, en annons för exempelvis casinospel hos en modebloggare känns bara falskt och onaturligt krystat.