Att skriva SEO-content

Det finns flera regler som är viktiga när man ska skriva SEO-content, och den skicklige contentförfattaren följer dem alla.

Ett korrekt språk

Någonting som är oerhört viktigt och som i mångt och mycket skiljer en amatörmässig text från en professionell, är att den professionella använder ett korrekt språk. I detta innefattas allt från korrekt stavning och meningsuppbyggnad till frånvaro av stavfel och särskrivningar. Ett korrekt och professionellt språk flyter smidigt och enkelt framåt, och har en träffsäkerhet i ordval och rytm som ofta saknas i en icke-professionell text.

Sökorden ska komma på ett naturligt sätt

Det kanske viktigaste av allt är att contentförfattaren kan röra sig bekvämt och okonstlat mellan olika ämnen, och på ett fantasifullt men samtidigt naturligt vis använda de önskade sökorden. Det får aldrig någonsin kännas som att ett sökord inte hör hemma i en text – som att det sticker ut på ett onaturligt sätt.

Faktakoll

Även om mycket SEO-content egentligen är utfyllnad som kanske kan verka oviktigt i relation till förekomsten av sökord, så är det väldigt viktigt att materialet uppfattas som seriöst och riktigt. Av just den anledningen är det viktigt att det inte finns stora och uppenbara faktamissar i texterna, och en duktig contentförfattare kollar upp vad han eller hon skriver om, alternativt undviker att skriva saker som han eller hon inte har tillräcklig kännedom om.

Resultatet - en bra och naturlig läsupplevelse!

När de tre ovanstående reglerna efterlevs och respekteras ska resultatet alltid vara följande: en bra och naturlig läsupplevelse. Läsaren ska inte tänka på att det här är SEO-content, utan ska kunna läsa texten med precis samma känsla som om han eller hon läste en text i en tidning. Om den här känslan inte infinner sig är det vanligtvis någon av de tre ovanstående reglerna som inte har följts - testa och se!