Behåll läsarens intresse

Händer det ofta att du själv slutar läsa en artikel efter första paragrafen? Är det på grund av att du inte är intresserad av ämnet eller är artikeln tråkigt skriven?

Tråkig text

Är du som jag och många andra väl upptagna människor, så är det långt ifrån alltid att du läser klart en artikel som du börjat läsa. Anledningen kan vara att ämnet inte intresserade dig, men i allt för många fall så är texten alldeles för tråkig för att fortsätta läsa. Det är detta problemet en författare till all slags text måste lösa, då det budskap du vill få fram oftast inte får plats i en paragraf. Hur gör man då det?

Få igång tankar och engagera känslor

Du måste engagera individen för att den skall fortsätta vilja läsa. Ett av de bästa sätten att engagera är att tidigt i artikeln få läsaren att tänka något om samt att känna något för ämnet. Detta gör att personen vill fortsätta läsa för att dess känslor och tankar håller den kvar i berättelsen. Några praktiskt saker man kan göra för att engagera tankar och få igång känslor följer här:

  • Använd frågor - Intressanta frågor som har något med ämnet att göra får läsaren, medvetet eller omedvetet, att börja tänka på vad den skulle svara på dessa frågor. Tänk på hur du reagerade på frågorna i inledningen till denna texten.
  • Ge exempel eller anekdoter - Helst exempel som den allmänna läsaren kan relatera till eller där du använder dig själv som exempel. Ytterligare så kan man använda anekdoter involverande enskilda personer eller karaktärer som belyser ämnet i texten. Detta får läsaren att bygga upp känslor för ämnet, då vi människor lättare relaterar till exempel vi känner igen eller karaktärer vi börjar tycka om och känna för.

De här sätten kräver att du som författare tänker lite i förväg på vad du skall skriva samt funderar på vad det är för slags individer som kommer att läsa, vad som påverkar deras tankar och känslor.

Så för att behålla läsaren, tidigt i din text försök att få igång läsarens hjärna och påverka dess hjärta.