Din hemsidas innehåll är viktigt

För att en hemsida ska vara intressant för en besökare krävs det att en hemsida består av rätt typ av information och innehåll. Detta kan givetvis variera beroende på vad ni önskar förmedla till era besökare. Vad som alltid är viktigt däremot är att texter är proffesionellt skrivna med ett korrekt språk. Texterna och innehållet på hemsidan ska spegla ert företags värderingar och öka er trovärdighet.

Dåligt sammansatta texter på en hemsida upplevs inte bara som oprofessionellt utan kan också leda till missförstånd och tolkningssvårigheter för läsaren. En text ska vara informativ, kortfattad och intressant för att relevant information ska kunna utläsas.

Långa invecklade meningar med ett osammanhängande språk gör inte bara texten ointressant utan är också svårtolkad.

Rätt information på rätt ställe gör läsaren mer benägen att läsa vidare. En läsare som möts av en lång och komplicerad text väljer istället bort att läsa texten helt för att gissa sig till innehållet.

Vill man sälja en produkt, presentera en tjänst eller förmedla en åsikt sånär det förödande om läsaren stället väljer bort att läsa texten för att söka information på andra ställen.

Vid produktförsäljning ska informationen vara kortfattad och relevant för att en eventuellt köpare ska orka läsa vad produkten faktiskt har. För att presentera en tjänst bör texten istället ha en mjukare ton där den som utför tjänsten upplevs på ett sätt så alla olika typer av uppdragsgivare kan lockas att använda tjänsten. Ska man istället förmedla en åsikt så måste texten vara uppbyggd på ett sådant sätt att man inte skrämmer bort läsaren innan den hunnit ta sig till hela innehållet i texten.

Det bästa sättet att nå ut med rätt typ av information är att fundera ut innan vad syftet med texten är och vilken information som är relevant. Med fel innehåll på fel ställe kan man tyvärr misstolkas och förlora både förtroende och anseende. Hemsidan är ett ansikte utåt och kanske läsarens första men ack så viktiga intryck av er!