Hur du låter professionell på nätet

Stor del av vår vardag sker idag på nätet. Hemsidor, e-mejl och sociala medier är något man kommer i kontakt med både i arbetet och privat. Vad ska man då tänka på om man vill göra ett professionellt och bra intryck ute på internet?

Ha ditt syfte klart för dig

Varför skriver du den här texten? Vill du informera om något eller kanske göra reklam för en produkt? När du sätter dig ner för att skriva är det viktigt att du har detta klart för dig. Vet du syftet så är det lättare att avgöra vad som är viktigt att ta upp i din text och vad som kanske är onödigt. Det gör det också lättare att följa den röda tråden.

Följ den röda tråden

Saknas det en röd tråd i texten så blir den ofta hoppig och osammanhängande. Ta inte upp samma sak på olika platser i texten och håll innehållet strukturerat. Det är också viktigt att det är en övergång mellan textens stycken. Avsluta till exempel den första delen med ett samband mellan de båda styckena för att visa hur de hänger ihop. Man vill att läsaren ska se det som en text, inte flera korta som råkar befinna sig på samma sida.

Anpassa språket efter läsaren och situationen

Skriver du till en hårfrisörska eller en professor i astrofysik? Skriver du till en pensionär eller mellanstadieelever? Gör du reklam för barnleksaker eller ska du redovisa den nya budgeten? Om du vänder dig mot barn så kan du verka oprofessionell om du skriver på ett avancerat och akademiskt språk. Däremot så kan det språket vara alldeles utmärkt på en konferensinbjudan för rektorer. Tänk på att fina ord och krångliga meningar inte behöver betyda att du är professionell. Det är bättre att göra texten begriplig och lättförstådd.

Använd korrekt språk

Det spelar ingen roll hur bra din texts innehåll är om den är fylld med felaktig grammatik och stavfel. Språkfel ser alltid oprofessionellt ut även om det enbart är ett litet stavfel. Se till alltid korrekturläsa dina texter och lita inte alltid på rättstavningsprogram.