Hvordan gjenkjenner du en god bloggskribent?

Hva er skiller en god blogger fra en dårlig blogger? Det ligger i bloggens natur at den er friere i formen en for eksempel en avisartikkel, og derfor finnes det ingen fasit på hvordan en blogger bør skrive. Man kan heller si at bloggeren må tilpasse seg den enkeltes blogg egenart, og skrive deretter.

Personlig eller objektiv tonalitet?

Det er en smakssak om man ønsker at en blogger skal skrive egne refleksjoner, og bruke «jeg» i tekstene sine, eller om man ønsker mer nøytrale observasjoner som holder seg til objektive fakta. Her finnes det ingen fasit, men skrivemåte avhenger av innholdet – og type blogg. Man burde alltid se etter en bloggskribent som behersker begge skrivemåter, og som kan følge instruksjoner.

Feilfritt språk?

For de aller fleste vil det være alfa omega at bloggskribenten fører et feilfritt språk, likevel er det slik at noen av Norges fremste bloggere publiserer med masse skrivefeil. Igjen, her bør kravene man setter være i tråd med bloggens sjanger. Ønsker man en personlig stemme, vil noen få skrivefeil kanskje virke mer autentisk, men hvis man skal ha en objektiv bloggpost vil den automatisk fremstå mer seriøs hvis den er fri for skrivefeil.

Kort oppsummert

Som sagt, det finnes ingen fasit for hva som er en god blogger – nettopp fordi bloggformatet er så fritt. På den ene siden kan en skribent som skriver personlig full av skrivefeil være perfekt for én type blogg, mens en annen type blogg trenger en skribent med nøytral tonalitet og bunnsolid språk.

Når man ser etter en bloggskribent bør man derfor alltid tenke over hva slags type behov man har, hva slags innlegg som skal skrives, og i hvilken setting. Noen skribenter klarer fint å skrive innlegg som passer i alle kategorier, mens andre igjen kun behersker det ene eller det andre.