Hvordan tiltrækkes kunder med relevant indhold?

Hvad er content marketing?

Content marketing handler om, at man tiltrækker de rigtige besøgende. Dette sker ved, at man forsøger at skabe relevant indhold for sine produkter. Når man har fået tiltrukket de rigtige besøgende til sin hjemmeside, er håbet, at de på sigt foretager en bestemt handling. Det kan for eksempel være, at man ønsker, at de køber et bestemt produkt eller lignende.

Når man arbejder med content marketing, skal man således levere værdifuld information til sin målgruppe, før man kan få dem til at foretage den ønskede handling. Den værdifulde information har til formål at skabe loyalitet og vække interesse hos de besøgende. Denne information skal derfor indeholde det nødvendige, så de besøgende rustes til at købe produktet.

Hvorfor lave content marketing?

Til forskel fra mere traditionel markedsføring, er der ikke samme fokus på opfordring til at købe et bestemt produkt. Ved content marketing forsøger man derfor i stedet først at skabe et behov for dernæst at skabe et salg. Det er nemlig nødvendigt, at man får fat i potentielle kunder og får gjort dem opmærksom på, at de har et behov, som kan opfyldes ved at købe et givent produkt.

Kunder ved, hvad de vil have, men nogle gange mangler de information om et givent produkt. Andre gange kan det være, at de ikke er opmærksomme på, at der findes et produkt, der kan opfylde nogle af deres behov, da de endnu ikke har fundet information omkring dette produkt. Det er derfor vigtigt, at man kan give dem fyldestgørende information om et produkt, inden de eventuelt foretager et køb.

For at få fat i de rigtige kunder, er det derfor vigtigt, at man ikke kun fokuserer på salg. Det er nemlig nødvendigt at give dem værdifuld information, for på denne måde sikrer man, at man kommer i kontakt med de rigtige mennesker. På denne måde kan et brand styrkes, hvis man tilbyder interessant indhold, der kan hjælpe med at foretage den rigtige købsbeslutning.