Hvorfor utfyllende produktbeskrivelser er svært viktig (Norsk Bokmål)

Hvorfor utfyllende produktbeskrivelser er svært viktig

En produktbeskrivelse er kundens førsteinntrykk når det gjelder deg og ditt produkt. En god produktbeskrivelse kan fort utgjøre forskjellen på et vellykket salg og en tapt kunde, og bør være ett kjærnefokus for deg som driver butikkvirksomhet eller annen noen annen form for bedrift.

På samme måte som du gjør ett inntrykk første gang du møter en ny person, enten det er godt eller dårlig, så gir produktbeskrivelsen til ditt produkt ett førstegangsinntrykk til den potensielle kunden din. Om beskrivelsen til produktet er mangelfull, uoriginal, eller misvisende, kan dette fort skape mistillit eller frustrasjon hos den potensielle kunden.

Ikke alle produkter ble skapt like, og produktets beskrivelse bør derfor hovedsakelig være tilpasset etter hvilken kategori, bruksområde og målgruppe produktet er rettet mot. Om produktet for eksempel er en matvare bør produktbeskrivelsen få fram slikt som eventuelle allergener matvaren kan inneholde, eller hvilke prosesser som ble brukt under varens produksjon. Hvis produktet derimot er en leke siktet mot yngre barn, bør ikke beskrivelsen omfatte store og kompliserte ord, men heller ett språk som barnet kan relatere til.

Om du velger å skrive produktbeskrivelsen selv, eller om du gir oppgaven videre til andre, bør du forsikre deg om at beskrivelsen oppnår sitt egentlige formål. En produktbeskrivelse skal, være kortfattet, konsis, og kun inneholde den relevante informasjonen som kjøperen trenger å vite når han/henne skal vurdere produktet.

Dette er ekstra viktig når det kommer til nettbutikker og lignende, da kunden ikke har mulighet til å få hjelp av ansatte, slik de har i en «tradisjonell» butikk. Da bør beskrivelsen bestå av de viktigeste trekkene ved produktet, og eventuelt advarsler, innholdsfortegnelse og anvisninger. Kort sagt så bør beskrivelsen inneholde alt kunden trenger å vite om produktet, men ikke altfor mye, da det er fort gjort å miste interessen om beskrivelsen er lang og kjedelig.