Lite om stilnivå och texttyp

Vilken stilnivå?

När man talar om texters stilnivå brukar man skilja på hög stil, mellanstil och låg stil. Tänk på orden moder, mamma och morsa. Beroende på vilken text du skriver kan du välja vilken nivå som passar bäst i sammanhanget.

Hög stil är högtravande, med krångliga ord och svår meningsbyggnad. Juridiska texter är exempel på hög stil. Där förekommer ord som "erhålla" och "anbringa", istället för "få" och "placera". Mellanstil är den stil vi stöter på i dagstidningar - en neutral och lätt formell ton. Till den låga, vardagliga stilen hör slangord, svordomar och mycket personligt tilltal.

Vilken typ av text?

När du ska skriva en text är det bra att tänka på följande: Vad är ditt budskap? Vad är syftet med din text? Vem eller vilka vänder du dig till?

  • Vad?
  • Varför?
  • Vem?

Dessa frågor hjälper dig att forma texten. När du har syftet klart för dig är det lättare att välja passande ton, disposition och stil. Kan du exempelvis använda humor, eller skulle det överskugga budskapet?

Om du vill argumentera, tala för eller emot något i syfte att övertyga läsarna, så kan du ta hjälp av den klassiska retoriken. Börja med att beskriva problemet, föreslå en lösning, argumentera för lösningen, ta upp väntade motargument och sammanfatta.

Vill du istället informera eller lägga fram resultatet av en undersökning? Stryk allt onödigt och lägg krut på att just informera. Lättbegripligt och tydliga rubriker.

Vill du berätta en historia som ska beröra läsaren? Då kanske du ska vara mer personlig och använda målande beskrivningar som "jag drämde näven i bordet" istället för "jag blev arg".

Till sist: Vem ska läsa texten? Det kan vara tioåringar, pensionärer eller en brokig skara. Försök anpassa efter målgruppen. Fundera över ordval och styckeindelning. En bra regel är "en tanke - ett stycke". Varva gärna korta och långa meningar, så får du ett bra flyt.

Och tänk på att ingen vill läsa en krånglig och långrandig text!