Nå er det innholdet som gjelder

Det er ikke lenger stor forskjell på det man normalt vil kalle en godt skrevet artikkel og en SEO-vennlig artikkelen. Tiden da de lure og tekniske grepene var nok til å sikre at artikkelen kom høyt opp på Google er forbi. Nå er det innholdet som gjelder. Content is king, rett og slett. SEO skal hjelpe deg til å få oppmerksomhet rundt budskapet ditt. Da er ikke oppmerksomhet i seg selv nok. Tvert om.

Oppmerksomhet er verdiløst, ja kanskje til og med skadelig, dersom kvaliteten i det man vil oppmerksomhet rundt, i dette tilfellet artikkelen, ikke holder mål.

En SEO-vennlig artikkel må ha en god struktur

En god – og SEO-vennlig – artikkel skal ha en klassisk oppbygning som starter med en introduksjon som gir leseren en komprimert versjon av det skal komme skal. Det man gjerne kaller en ingress. Ingressen følges så av selve hovedbudskapet som er den delen av artikkelen som skal dominere rent plassmessig og der den som har fattet interesse for temaet som er angitt i ingressen kan få ta del av skribentens budskap, være seg det er et resonnement, refleksjoner, et standpunkt eller en analyse.

Til slutt kommer konklusjonen som er en kort oppsummering av hovedbudskapet. Dersom det er en lang artikkel bør man allerede i innledningen ha fått et hint om hva konklusjonen er, eller kan leseres lett komme til å falle av.

Avsnitt og overskrifter er viktig

Det er viktig å dele teksten opp i avsnitt. Det gjør den lettere å lese og lettere for skribenten å strukturere stoffet på en god måte. Det samme gjelder overskrifter. De bør være relevante i forhold til den følgende teksten siden Google bruker de til å forstå budskapet i artikkelen.

Bruk relevante søkeord

Søkeordene fanges opp av Google og bør derfor være distinkte ord som er relevante i forhold til tekstens innhold. De bør dessuten gjentas et passende antall ganger. En tommelfingerregel sier at mellom en og to prosent av ordene i teksten bør bestå av søkeordet