Så skriver du intressanta blogginlägg på nolltid

Många företag skulle tjäna på att lägga ner mer tid på att skriva intressanta blogginlägg. Anledningarna till att bloggarna ofta ekar tomma kan vara många, men ofta är det tidsbrist som ligger bakom. Med rätt tankesätt och en plan att följa kan du dock skriva intressanta blogginlägg på nolltid. Följ de fem stegen nedan.

Använd din kompetens

Skriv om sådant du kan. Förutom att det sparar tid adderar det också trovärdighet till din text.

Välj ämne

Försök att hålla ämnet någorlunda smalt för att locka nyfikna läsare. Om du skriver om HR-frågor kan det till exempel vara en bra idé att lyfta fram inlägg om specifika personalfrågor snarare än allmänna tips vid rekrytering. Ett inlägg med rubriken ”Tre frågor du måste ställa vid en arbetsintervju” är mer intressant än ”Så anställer du rätt personal”.

Bestäm fokus

Innan du börjar skriva ditt blogginlägg är det viktigt att du vet vad du har för mål med texten. Vem vill du nå? Vilka problem vill du lösa? Det är frågor som du behöver klura på i förväg.

Se dig omkring

Det är aldrig en nackdel att avsöka konkurrensen när du skriver ett blogginlägg av professionell karaktär. Vad har andra skrivit? Vad fick de för respons? Finns det någon vinkel som saknas? Samla på dig information för att undvika misstag och säkra framgång.

Var till hjälp

Som läsare vill man få med sig något matnyttigt från allt man läser. Visserligen är det alltid intressant med ny information, och skriven på rätt sätt kan det verkligen göra skillnad. Men något som alltid uppskattas är olika former av övningar och frågeformuleringar som läsaren kan ta med sig. Inspirera till att använda informationen i verkligheten.

Med rätt verktyg kan du sprida din kunskap till intresserade. Professionella blogginlägg kan öppna upp för ett bredare affärsnätverk och bjuda in till nya kontakter.