Så skriver du SEO-vänligt

Nästan alla Internetanvändare använder sökmotorer som Google för att lokalisera information på webben. Det är därför viktigt att hamna högt på sökmotorernas rankning om man vill öka trafiken på olika sidor på sin webbplats. För att nå framgång med detta bör man använda sig av olika sökoptimeringstekniker. En sådan teknik är att ha textinnehåll av bra kvalitet på sidorna på sin webbplats och göra dessa texter SEO-anpassade.

För det första ska SEO-texter, liksom "vanliga" texter, innehålla relevant information, vara kreativt skrivna, korrekta och säljande. Särskilt att textinnehållet på sidan är kreativt skrivet och unikt ökar chansen att sökmotorerna klassar sidan som relevant. Detta eftersom sökmotorerna i sina sökresultat tenderar att vilja presentera ett varierat innehåll, och därför hellre framhäver sidor med unikt innehåll än att presentera flera sidor med samma innehåll. Med tanke på detta ska givetvis plagiarism undvikas men även längre citat bör används restriktivt.

För det andra är det betydelsefullt att identifiera särskilda nyckelord som man vill ska förknippas med sidan och framhäva dessa nyckelord på olika sätt i textinnehållet. Nyckelordet bör finnas med i titel-taggen, i rubriker och även någon gång i den löpande texten. Vad gäller den löpande texten är detta dock en balansgång, eftersom en överanvändning av nyckelordet är direkt skadligt då sökmotorerna prioriterar kvalité framför hög densitet av vanliga sökord. Det kan därför vara bra att i den löpande texten istället för att återupprepa vissa nyckelord istället ha med någon synonym eller böjning av ordet.

Slutligen är det bra att tänka på att det ska finnas en relativt stor mängd text på sidan. En välskriven SEO-vänlig text bör därför vara relativt lång. Detta eftersom ju mer textinnehåll som finns på en sida, desto mer textdata har sökmotorerna att läsa av när sidans relevans avgörs. Det finns en oskriven regel som säger att en SEO-vänlig text bör vara minst 300 ord lång, även om detta såklart kan variera något beroende på vad texten handlar om och vad för typ av sida det är.