Skriv interessante artikler

En interessant artikkel skal både fange leserens oppmerksomhet, og holde leseren engasjert hele veien. Det er viktig at teksten er tilpasset målgruppen. Dersom artikkelen skrives for forskere eller eksperter, kan den inneholde vanskelige ord og faguttrykk, men hvis målgruppen er vanlige folk, bør teksten være lett å forstå. Ikke skriv for komplisert, og unngå tunge og vanskelige uttrykk.

Et annet viktig poeng, er at artikkelen må være oversiktlig, og de samme tingene må ikke gjentas gang på gang. Det er ingen vits i å skrive tomme ord, bare for å oppnå en viss lengde på artikkelen. Da er det bedre å skrive en kortere tekst, som faktisk er interessant og unngår gjentagelser.

God grammatikk og rettskriving er selvsagt også viktig. Mange lesere henger seg lett opp i feilstavinger og grammatikkfeil, og feil kan også gjøre det vanskeligere å lese artikkelen og få med seg innholdet.

Artikkelen bør deles inn i flere avsnitt. Dette gjør det også lettere å lese, i tillegg til at de som skumleser raskt kan få et overblikk over innholdet. De som ikke ønsker å lese hele artikkelen, kan dermed hoppe ned til det avsnittet de er interessert i.

En god artikkel bør også holde seg til hovedtemaet. Teksten bør ikke hoppe hit og dit, og prøve å favne mange temaer på en gang. Dersom noe i artikkelen krever grundigere forklaringer, er det bedre å lenke videre til andre artikler som tar opp disse temaene.

Gode artikler bør heller ikke være altfor lange. Da kan det bli vanskelig for leserne å holde fokuset, og hvis artikkelen er lang, kan det hende at mange lesere ikke engang begynner å lese den, nettopp fordi den virker uoverkommelig. Det er bedre å komme til poenget ganske kjapt. Det første avsnittet kan gjerne inneholde en rask forklaring av temaet, mens selve artikkelkjernen går grundigere til verks.