Skrive eller kjøpe artikkel?

Hvis du vil publisere en artikkel om er tema, og ansetter noen andre for å skrive den, er det noen punkter som er viktig å tenke gjennom. I og med at du leier inn en annen person, får du en annen skrivestil enn om du skulle skrevet selv. Hvis skrivemåten er vesentlig for deg, kan det være lurt å lese eksempler på tekster som denne personen har skrevet før. Det kan være at denne personen har et annet verdisyn enn ditt selskap. Alt etter tema for hva det skal skrives om, kan dette være mer eller mindre viktig.

Stil

Skrivestil har mye å si for hvor interessant det er å lese. I noen tilfeller er det godt å lese når mye blir sagt med få ord. Det er i alle fall for de fleste irriterende å lese en tekst der det samme blir gjentatt, som om forfatteren ikke stoler på at man har fått det med seg. Kreativt språk oppleves gjerne forfriskende, men samtidig er det viktig at artikkelen er forståelig.

Rettskriving

I en eksempelartikkel vil du kunne avsløre hvor nøye forfatteren er med rettskriving, hvis dette er vesentlig for deg. Ofte kan seriøsiteten av en artikkel svekkes for leseren, om språket har mange uvanlige stavemåter. Dette gjelder også setningsbygging og bøyning, men det beror selvsagt på hvem som er målgruppen for artikkelen.

Verdier

I visse tilfeller er det avgjørende at artikkelforfatteren og -kjøperen har et noenlunde overensstemmende verdisett. Holdninger har en tendens til å være veiledende for hva man skriver. Det handler både om hvordan mennesker omtales og hvilket verdenssyn som man fremmer. Hvordan forfatteren tiltaler leseren, kan påvirke hvorvidt vedkommende opplever seg bekreftet som person, og dermed lettere får tillit til det som formidles. Hvordan andre mennesker omtales vil kunne virke enten beroligende og inspirerende, særlig hvis det er underliggende, uten å sies direkte.

Det finnes sikkert flere punkter som er relevant å tenke gjennom, men de overfor nevnte kan i alle fall være en start.