Tips till dig som författare

I dag är det många som önskar att bli författare, men det finns vissa saker som du bör tänka på. Nu är inte bara att börja skriva, du bör vara medveten om grammatikens betydelse, att din story håller och även att gestaltningen är ordentligt gjord.

Litteratur

Det finns flera olika sätt som du kan lära dig om hur du bör lägga upp sitt skrivande. Du kan låna eller köpa bra skrivarböcker som lotsar dig fram till vad du bör tänka på. Allt från hur du ska göra din stora spännande och innehållsrik hela vägen, vad du ska tänka på för att hålla tempus på rätt sätt rakt igenom, viktigt är även att tänka på hur du formulerar meningarna, så det inte blir meningsbyggnadsfel, och kan uppfattas på ett annat sätt än hur du har tänkt dig. Ofta tror man att alla uppfattar det man skriver som man gör själv, men så är det inte, och därför är just detta med meningsbyggnad en viktig del i ditt skrivande.

Skrivarkurser

Samtidigt som du börjar skriva på din story, kan du gå en skrivarkurs där du får hjälp av en lärare hur du ska tänka och du får även respons från de andra deltagare, när åsikter diskuteras om varandras skrivande. Många som gått skrivarkurser har fått förlagskontrakt.

Författarcoach

Att anlita en författarcoach kan också vara ett alternativ, någon som coachar dig samtidigt som du skriver, och som du har mejlkontakt och telefonkontakt med om det känns bra. Någon som du kan ställa alla möjliga frågor till utan att känna dig obekväm, författarcoachen är van vid alla sorters frågor och anser inte att någon fråga är märklig eller onödig. Förhoppningsvis får du bra kontakt med din coach och kan med dennes hjälp få ihop ett riktigt bra bokmanus.

Lektör

Ett annat alternativ är att du skriver ett färdigt bokmanus, och sedan skickar det till en lektör, som bedömer det du skrivit, du får sedan ett så kallat lektörsutlåtande på cirka fyra till sex A4-sidor där lektören skrivit vad du gjort bra och vad du bör jobba vidare med.