Vad är innehållsmarknadsföring?

Innehållsmarknadsföring är en typ av marknadsföring med fokus på att skapa attraktivt innehåll för en målgrupp. Denna målgrupp kan nås genom olika kanaler men ofta sker det på nätet genom exempelvis videor på youtube, tweets eller intressanta artiklar. Att det är vanligt att denna typ av marknadsföring sker på nätet beror på att det är lätt att identifiera behov av information - det går att rikta marknadsföringen.

Syftet med denna typ av marknadsföring är att locka och omvandla potentiella kunder till köpare. Detta gäller dock för i princip all marknadsföring men innehållsmarknadsföring urskiljer sig här. Genom att skapa och dela meningsfull information gratis, som folk dessutom känner ett behov av, så kan företag bygga en relation till blivande kunder. Det kan ses som att innehållsmarknadsföring inriktar sig på att skapa en lojalitet hos kunden gentemot företaget istället för att att företaget försöker sälja en viss produkt eller tjänst. Istället för att skapa en efterfrågan efter en produkt eller tjänst - att företaget propsar på ett ha-begär, så ger företaget intressant och meningsfull information gratis.

Det är detta som är den centrala idén med innehållsmarknadsföring, att företag måste ge något av värde för att få något av värde tillbaka. Att företag ska stå för youtubevideon istället för att vara reklamen i den. Att företag ska stå bakom den intressanta artikeln istället för att vara en annons i marginalen. Det är på detta sätt som kundlojalitet kan byggas vilket skapar återkommande kunder och driver försäljning.

När det gäller denna typ av marknadsföring är det dock viktigt att företag tillgodoser existerande behov och att de kan identifiera dessa hos sina kunder eller blivande dito. Det är också av vikt att leverera mycket information och med viss kontinuitet. Därtill är det viktigt att denna information ständigt uppdateras och följer målgruppen för att på så sätt kunna influera denna.