Vad utmärker en god skribent

När man söker efter en god skribent så finns det ett antal saker man bör tänka på. För det första bör man leta efter någon som kan skriva med flyt, så att texten löper på utan problem. För det andra bör denne ha ett brett ordförråd så att språket känns varierat och lättläst. Men framförallt så är det viktigt att hitta en person som tycker att det är roligt att skriva; någon som förmedlar den skrivna texten både på ett korrekt och på ett intressant sätt. Men utöver detta så finns det ett antal saker som är minst lika viktiga att ha i åtanke.

Språkutbildad eller inte

Det är lätt att likställa en god skribent med en språkligt utbildad person, men det är inte alltid en självklarhet att sätta likhetstecken mellan språkutbildning och god språklig förmåga. Visserligen är det troligt att en språkkonsult, översättare eller svensklärare besitter de flesta av dessa egenskaper, men det finns självklart också många människor som är språkligt begåvade men som inte utbildat sig inom just detta område. Istället kan dessa personer ha förvärvat sina kunskaper på helt andra sätt; genom sitt arbete, i samtal med andra människor, genom att läsa skönlitteratur, lösa korsord, eller dylikt. Eller så är de helt enkelt språkbegåvade. Det de alla dock har gemensamt är ett genuint intresse för det svenska språket.

Viktigt med olika bakgrund

Utöver utbildningsnivå finns det ytterligare ett område som är viktig att betänka när man söker efter en god skribent; att man inte söker för snävt och ensidigt, utan att man premierar olikheter vad gäller ålder, kön, nationalitet, bakgrund och så vidare. Detta skapar en god förutsättning för att texterna får en naturlig bredd och flexibilitet, vilket i sin tur gör det möjligt att nå ut till en större målgrupp.

Checklista i sökandet efter en god skribent

  • Har flyt i sina texter
  • Har ett brett ordförråd
  • Har god språklig förmåga
  • Har ett genuint intresse för det svenska språket
  • Tillför flexibilitet och bredd