Vikten av bra produktbeskrivningar

Presentera dina produkter

Du har lagt tid på att beställa varor, fotografera dem snyggt och marknadsföra dem, men har du kommit ihåg hur viktig produktbeskrivningen är? När människor handlar på nätet finns det ingen möjlighet att känna på produkten fysiskt. Därför måste du istället förmedla produktens egenskaper på ett målande sätt med ord till kunden. Fundera över vad kunden kan vilja veta innan hon eller han köper din produkt. Ställ dig gärna frågor om varför kunden ska köpa, hur förbättrar varan livet och när kan den användas? Ta sedan med svaren på dessa frågor i beskrivningen. Om du inte har en tillräcklig och lockande beskrivning på produkten kan det faktiskt vara så att din kund vänder sig till en annan leverantör som har lagt mer tid på detta.

Sökmotorer gillar produktbeskrivningar

För att en sida ska ranka högt på sökmotorerna krävs det att den har ett relevant innehåll, det vill säga, ett innehåll som förstärker det som sidan utger sig för att vara. En webbshop med cyklar bör därför innehålla mycket text om just cyklar. Sökmotorer har algoritmer som rankar innehållet på din sida. Hur dessa algoritmer fungerar är det få som vet helt och fullt, men det går ändå att dra vissa slutsatser. Till exempel bör dina produktbeskrivningar inte innehålla ett för litet antal ord. Ett ordantal på kring 200 till 300 ord är lagom. Kortare texter verkar inte uppmärksammas av sökmotorerna på samma sätt som längre. Var dock noga med att hålla dig till ämnet och skriv inte en massa utfyllnad bara för att få upp ordantalet.

Infoga relevanta keywords

Keywords är nyckelord som gör att sökmotorerna hittar ditt innehåll. Säkert har du vissa keywords som du vill ska göra så att människor hamnar på din sida när de knappar in dem i sökfältet. Många gör dock misstaget att försöka trycka in för många keywords i en kort text. Det är inte heller bra eftersom det ofta ger texten dåligt flyt och skapar ett oseriöst intryck.