En bra skribent

En bra artikelskribent är någon som fångar läsarens intresse,som skriver korrekt och har en bra inledning och bra slut.

En artikel bör inte vara för lång och inte heller innehålla några stavfel. Det är roligt och givande att läsa artiklar där skribenten själv har erfarenhet av området eller gjort en bra research om det. Om det finns bilder relaterade till artikeln är det lättare att fånga läsaren. En bra skribent kan skriva om vad som helst men den bästa artikeln skrivs troligen av den som har ett stort intresse för det skrivna språket och vill ge läsaren en aha-upplevelse eller fånga intresset för en fråga eller ämne.

För att avgöra om någon är en bra artikelskribent skulle jag titta på ämnet. Vad har hen valt att skriva om? Är det något som intresserar mig eller jag kan lära mig av? Hur skriver skribenten? Är det fullt med upprepningar och slarvfel? Verkar skribenten lägga sin själ i artikeln eller vinklar hen efter eget tycke och smak? En bra skribent kan skriva om exempelvis politik som går stick i stäv med hens egen uppfattning men ändå skriva sakligt och utan egna värderingar.

En bra skribent håller deadline, läser noga igenom sitt material innan inlämning och skriver lättförståeligt. För att upplevas seriös bör skribenten ange källhänvisning så att läsaren kan göra en bedömning av eventuell fakta som framkommer i artikeln. En bra skribent håller sig uppdaterad om omvärlden och tar reda på fakta om det hen skriver.

För att kunna få feedback från sina läsare bör skribenten ha någon typ av kontaktuppgifter i anslutning till sin artikel. En skribent som vill bli bättre och leverera bättre texter bör lyssna till kritik och vara beredd att lära sig av den.

Sammanfattning av en bra skribent: Någon som brinner för att skriva, gör grundlig research och skriver lättförståeligt och sakligt.