Kategoribeskrivningar hjälper besökaren att hitta rätt


På en större webbsida fyller kategoribeskrivningar en viktig funktion för att hjälpa besökaren att navigera på webbplatsen och fort hitta det som eftersöks. Ett kommersiellt företag bör därför ta vara på möjligheten som kategoribeskrivningarna erbjuder.

För besökaren är det i många fall inte glasklart vilka produkter som hör till vilken kategori. Företaget som erbjuder produkterna tänker ofta annorlunda än kunderna när det gäller kategorisering, vilket kan skapa svårigheter och missförstånd. Marknadsundersökningar hjälper i stor utsträckning företag att förstå sina kunder, men det viktigaste verktyget är ändå tydlighet i kommunikationen. En besökare som själv tvingas leta efter en viss produkt på en webbplats kommer med stor sannolikhet att tröttna och istället försöka hitta produkten någon annanstans. Det är därför i ett företags intresse att underlätta för besökaren på alla tänkbara sätt.

Kategoribeskrivningen, liksom i ett senare led produktbeskrivningen, ska vara kortfattad men tydlig. Den kan med fördel innehålla exempel på produkter som ryms inom kategorin, liksom den övergripande gemensamma nämnaren. En vilsen besökare ska omedelbart förstå om produkten som han eller hon letar efter finns inom en viss kategori eller inte.

Kategoribeskrivningarna fyller onekligen den huvudsakliga uppgiften att vägleda besökaren. Utöver det får företaget här ett tillfälle att kommunicera med besökaren och förmedla en känsla av service och omtanke som många företag tycks glömma bort på webben. I kategoribeskrivningen finns en extra möjlighet för ett företag att nå ut till sina kunder med vad man anser vara företagets främsta kvaliteter och grundläggande värderingar.

Kategoribeskrivningar hjälper alltså både företag och deras kunder. Istället för en besökare som irriterat klickar här och där och scrollar upp och ner, kan en väl komponerad kategoribeskrivning vägleda besökaren på ett effektivt sätt. Han eller hon kommer troligen att känna sig trygg och uppleva sin vistelse på webbplatsen som angenäm. Sannolikheten är därför stor att hen kommer återvända vid andra tillfällen eller kanske till och med rekommendera webbplatsen till andra.