Produktbeskrivningar som säljer

Att sälja produkter online har både sina för- och nackdelar, där en uppenbar nackdel är att potentiella kunder inte har möjligheten att klämma och känna på produkterna innan köpet medan en klar fördel är att kunden kan besöka butiken när helst det passar denne.

En bra beskrivning av produkterna är av största vikt för försäljning på webben. Den bör vara tydlig och innehålla relevant information såsom namn, pris, utförlig beskrivning och eventuella tillbehör. Därtill får texten gärna vara säljande genom användning av superlativ såsom 'bästa' eller 'mest fantastiska' men detta bör enbart göras om det faktiskt finns stöd för dessa påståenden. Felstavningar och andra grammatiska fel är naturligtvis bannlysta från produkttexter då de lätt får företag att framstå som oseriösa eller inkompetenta.

Optimering för sökmotorer

Majoriteten av nya kunder finner ofta sin väg till produkterna genom sökmotorer och som företag kan det vara svårt att skilja sig från mängden utan att dra igång stora marknadsföringskampanjer. Ett sätt att avsevärt förbättra synbarheten är genom sökmotoroptimering, kort kallat SEO, vilket innebär att produkttexterna utformas med sökmotorernas funktion i åtanke.

Den allra viktigaste faktorn vid SEO är att både rubrikerna och produkttexter är unika. En kopierad eller snarlik text markeras nämligen som mindre viktig av sökmotorerna och hamnar därmed längre ner i listorna, vilket i praktiken innebär att en webbutik aldrig någonsin bör kopiera de produktbeskrivningar som följer med varorna.

En annan viktig faktor är att frekvent använda några nyckelord som utmärker varan men här gäller det dock att inte enbart nöja sig med produktnamnet eller varutypen. Genom att även fundera över vad kunderna kan tänkas söka efter, och sedan implementera dessa ord i produkttexten, finns möjligheten att fånga fler kunder. Detta kan verka komplicerat men ett sätt att hitta de mest populära orden är att undersöka vilka sökord som trendar mest i sökmotorerna.

Grädde på moset

Det är mycket som ska klaffa för att få igenom en försäljning. Självfallet bör produktbeskrivningen alltid ackompanjeras av flera högkvalitativa bilder för att illustrera varan och ytterligare förbättring fås genom att visa produktrecensioner i anslutning till produkttexten. Det ökar nämligen både trovärdigheten och rankningen i sökmotorerna.