Se till att dålig grammatik inte förstör affärerna


Kommunikation, både muntlig och skriftlig, är otroligt viktigt i de flesta sammanhang, men kanske särskilt i affärssammanhang. Vissa juridiska och ekonomiska dokument är enormt viktiga och där gäller det att språk, ordval och grammatik är korrekt eftersom det ibland gäller detaljtolkningar av formuleringar i avtalsparagrafer. Är avtalet luddigt skrivet eller om det kan feltolkas så kan det kosta en hel del om det kommer till rättssak.

Oftast behöver man i den dagliga verksamheten inte nagelfara lagparagrafer, men den skriftliga kommunikationen är viktig även i andra sammanhang.

Hemsida

Att ha en hemsida är ett måste för ett företag och det är troligtvis den viktigaste kommunikationskanalen oavsett om företagets kunder är andra företag eller privata konsumenter. Förutom att hemsidan ska vara lättnavigerad och innehålla relevant information ska texten på hemsidan vara korrekt och professionell.

Företagets produkter eller tjänster kan hålla bästa möjliga kvalitet, men om hemsidan och den skriftliga kommunikationen innehåller grammatiska fel, stavfel och syftningsfel kommer kunderna att avskräckas. Ett dåligt språk signalerar att företaget inte riktigt är kompetent och kanske inte håller hög kvalitet, trots att det inte alls är fel på produkterna eller tjänsterna. Är kommunikationen däremot av hög kvalitet är det en stor försäljningsfördel som lockar kunder och skapar förtroende.

Professionell hjälp med skriftlig kommunikation

En företagare är bäst på sin kärnverksamhet och behöver idag inte vara ett proffs på skriftlig kommunikation. Det finns professionella kommunikationsbyråer som erbjuder tjänster inom allt från utformning av hemsida, produktbeskrivningar, text i årsredovisningar o.s.v. De säkerställer inte bara att texten blir språkligt korrekt utan också anpassad till den tänkta mottagaren.

Har man ett mindre företag, exempelvis en nystartad webbshop, kanske man inte har möjligheten att vända sig till en kommunikationsbyrå. Idag kan man dock köpa artiklar och texter via nätet från enskilda, skickliga skribenter till en mycket rimlig kostnad. Man kan beställa t.ex. produktbeskrivningar, välkomsttexter till hemsidor, blogginlägg m.m. med precis den inriktning man önskar.