Vikten av unika artiklar

När du skriver en artikel som ska visas på internet, är det av stor betydelse att det innehåll du producerar är unikt material som inte är plagierat och som istället bedyrar ny information. Naturligtvis hämtar vi alla inspiration från olika källor när vi skriver texter eller artiklar, men det är viktigt att orden härstammar från författarens huvud och att det finns goda skäl att tro att skribenten är väl insatt i det han eller hon åstadkommer i skrift.

Konsten att undvika kopiering

Att plagiera en text är inte bara ofördelaktigt; det är även olagligt och kommer det upp till ytan att en artikel är kopierad till större delen, är det närmast tänkbart att den blir bortsållad av internet, vilket innebär att ditt arbete har skett helt i onödan.

En unik text har inte bara en smart rubrik eller välanvända ord. Innehållet är av största vikt, vilket kan jämföras med de första artiklarna efter en världsomfattande händelse eller en scoop. En person som är först ut med att publicera en nyhet, får betydligt mer uppmärksamhet än någon som bara har klippt och klistrat eller skrivit ner något lite väl förhastat. Samma sak gäller när man skapar SEO-texter eller artiklar på nätet. Att vara väl insatt i ämnet och sedan formulera textens innebörd efter sin egen erfarenhet eller kunskap, gör att texten inte bara blir mer intressant att läsa- det ger även mer trafik till hemsidan, vilket innebär ytterligare marknadsföring och ett gott anseende.

Ge din läsare en gripande upplevelse

Målet är att få läsaren att känna att materialet inte går att få någon annanstans. Givetvis kan man även addera annat till sin artikel i form av bilder, animationer eller illustrationer. Kombinationen brukar ofta ge ett extra starkt intryck och rekommenderas inte minst för bloggar, hemsidor eller digitala tidningar. Att skriva en artikel handlar både om kreativitet och kunskap, och ju mer unik den är, desto mer iögonfallande kommer den att bli, vilket i sin tur oftast leder till trevliga påföljder.