Innebörden av content marketing

Arbetar man på något sätt med marknadsföring så har man säkerligen kommit i kontakt med uttrycket content marketing. Är man ny inom branschen har man med nästan all säkerhet också redan hunnit bekanta sig med uttrycket då det ofta skrivs och sägs i dessa kretsar men det kan ibland vara svårt att veta vad som egentligen menas med content marketing och varför det är så populärt och omtalat. Helt enkelt... Read More

Vad bör man ha med i en produktbeskrivning

Det är en del man bör tänka på när man ska publicera sin produkt på nätet. Vad bör man ha med i beskrivningen? Man bör ha bild av hög kvalitet och så vidare. När det kommer till beskrivningen av produkten så bör man ta upp alla de viktiga elementen som hör till just den produkten. En nivå som inte riktigt räcker till som produktbeskrivning idag är att ha en bild... Read More